Dades Generals

Categoria: FEA APARELL DIGESTIU

Exp: HMAN-8/18

Convocatòria: BOIB núm. 36 de 19 de marzo de 2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 16/04/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All