Dades Generals

Categoria: FACULTATIU ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Exp: HMAN-6/18

Convocatòria: BOIB Num. 33 de12 de març de 2019

Relació provisional d'admesos i exclosos: 10/04/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All