Dades Generals

Categoria: FACULTATIU ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA

Exp: HMAN-7/18

Convocatòria: BOIB núm 163 de 29 /12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos: 23/01/2019

Relació definitiva d'admesos i exclosos: 08/02/2019

Relació provisional de mèrits reconeguts: 16/04/2019

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All