Dades Generals

Categoria: FEA RADIODIAGNÒSTIC

Exp: HMAN-4/17

Convocatòria: BOIB núm. 153 de 6/12/2018

Relació provisional d'admesos i exclosos:

Relació definitiva d'admesos i exclosos:

Relació provisional de mèrits reconeguts:

Relació definitiva de mèrits reconeguts:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All