Dades generals

Categoria: FEA de ginecologia (HMAN 9/14)

Convocatòria: BOIB 131/2014 (27 de setembre)

Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos: 21/11/14

Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos: 10/12/14

Publicat llistat provisional de mèrits reconeguts: 02/01/2015

Publicat llistat definitiu de mèrits reconeguts: 23/01/2015

Publicat llistat provisional de mèrits reconeguts: 13/02/2015

Publicat llistat definitiu de mèrits reconeguts: 16/03/2015: 1

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All