Dades Generals

Categoria: Enginyer Tècnic Industrial

BOIB: núm 171, de 13 de desembre

Llistat provisional de persones admeses i excloses: 10/03/2015

Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 01/04/2015 1

Llistat provisional de mèrits reconeguts: 24/07/2015

Llistat definitiu de mèrits reconeguts: 04/09/2015

Llistat provisional puntuacions totals: 06/10/2015

Llistat definitiu puntuacions totals: 23/10/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All