Dades Generals

Categoria: FEA Radiodiagnóstico (exp. HMAN-7/14)

Convocatòria: BOIB NUM 36 (15 de marzo de 2014)

Relació provisional d'Admesos i Exclosos: 10/04/2014

Relació definitiva d'Admesos i Exclosos: 29/05/2014

Publicades calendari i lloc de les proves i termini per presentar documentació justificativa de mèrits

29

Relació provisional de puntuacions: 28/07/2014

Relació definitiva de puntuacions: 05/08/2014 04

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_punt_defin_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 135.64 KB 05-08-2014
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_punt_prov_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 135.81 KB 28-07-2014
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_admesos_defin_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 152.94 KB 29-05-2014
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_admesos_prof_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 142.03 KB 10-04-2014
An Adobe Acrobat file autobaremo_FEA_catDownload Preceding File 73.14 KB 17-03-2014
An Adobe Acrobat file solicit_catDownload Preceding File 111.87 KB 17-03-2014
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_convocatoria_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 258.22 KB 17-03-2014
An Adobe Acrobat file HMAN_7_14_BOIB_radiodiagnostic_catDownload Preceding File 79.07 KB 17-03-2014