Dades Generals

Categoria: FEA Traumatologia

Exp: ASEF 07_18

Convocatòria: BOIB: núm. 158 (18/12/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 14/01/2019

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 30/01/2019

Publicació llista provisional de mèrits:

Publicació llista definitiva de mèrits:

Publicació llista provisional de puntuacions totals:

Publicació llista definitiva de puntuacions totals:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All