Dades Generals

Categoria: Tècnic/a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

Exp: ASEF 04_18

Convocatòria: BOIB: núm. 100 (14/08/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 05/10/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 26/10/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 07/11/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 19/11/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 13/12/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 09/01/2019

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All