Dades Generals

ASEF 06_17 FACULTATIU ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

BOIB: núm. 128 de 19/10/2017

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 16/11/2017

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 04/12/2017

Publicació llista provisional de mèrits: 28/03/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 09/04/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 17/04/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 29/05/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All