Datos generales

Categoría: FEA cirugia maxilofacial (ASEF-14/14)

Convocatoria: 4 de noviembrede 2014

BOIB: 161, de 25/11/14

Publicación listado provisional de admitidos y excluidos: 25/02/2015

Publicación listado definitivo de admitidos y excluidos: 27/03/2015 :<<<

Publicación listado provisional de mèritos reconocidos: 24/04/2015

Publicación listado definitivo de méritos reconocidos: 20/05/2015

Publicación listado provisional de puntuaciones totales: 01/07/2015

Publicación listado definitivo de puntuaciones totales: 17/07/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All