Dades Generals

Categoría: FEA Medicina Interna (ASEF-16/15)

BOIB: núm. 161, de 3 de novembre de 2015

Publicat llistat provisional de Admesos i Exclusos : 18/02/2016

Publicat llstat definitiu de admesos: 22/03/2016

Publicat llistat provisional de mérits: 19/07/17

Publicat llistat definitiu de mèrits: 25/08/2017

Publicat llistat provisional puntuació total: 25/10/2017

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All