Dades Generals

Categoría: FEA Oftalmología ASEF 5/16

BOIB: núm. 43, de 5 de Abril de 2016

Publicat llistat d'admeosso i exclosos provisional : 17/06/2016

Publicat llistat d'admesos i exclosos definitiu: 18/07/2016

Publikat llistat de mèrits provisional: 11/05/2017

Publicar llistat de mèrits definitius; 30/06/17

Publicat llistat puntuacio total provisional: 19/07/2017

Publicat llistat puntuacio total definitiva: 08/08/17

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All