Dades generals

Categoria: FEA de medicina intensiva (exp. ASEF-5/14)

Convocatòria: BOIB 38/2014 (20 de març)

Relació provisional de persones admeses i excloses: 14/04/2014

Relació definitiva de persones admeses i excloses : 14/05/2014

S'han publicat la data i el lloc de les proves i el termini per presentar la documentació.

Relació provisional de les puntuacions: 29/05/2014

Relació definitiva de les publicacions: 10/06/2014

RRelació definitiva de puntuacions: 10/06/2014

RreReRReReRR

RR

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All