Dades generals

Categoria: FEA anestesiologia (ASEF-11/14)

Convocatòria: 9 d'octubre de 2014

BOIB: 143, 18/10/14

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos: 14/11/2014

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos : 10/12/2014

Publicació llistat provisional de mèrits reconeguts: 13/04/2015

Publicació llistat definitiu de mèrits reconeguts: 13/04/2015

Publicació llistat provisionals de puntuació total: 30/04/2015

Publicación listado definitivo de puntuaciones: 11/05/2015

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All