Dades generals

Categoria: infermer/infermera especialista en salut mental

Bases: convocatòria

Data de tall: 20/06/2017

Lliurament de documentació: (sense data)

Període d'al·legacions: (sense data)

AVÍS!: Es recorda que No es possible interposar recurs de reposició mitjançant el correu d'incidències. Els recursos es poden presentar a les gerències territorials, als Serveis Centrals del Servei de Salut i a la seu de la Unitat de Borsa Única (ubicada al carrer de Joan Munar, 16, de Palma), sense perjudici del que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no es presenten en algun dels registres propis del Servei de Salut, cal adreçar-los al Registre General del Servei de Salut, situat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003 Palma).

AVÍS: Durant la baremació dels expedients i la resolució de les al·legacions, les preferències dels candidats (gerència territorial, especialitat i modalitat de nomenament) han estat bloquejades fins ara. En aquest moment els aspirants ja poden modificar-les (el canvi serà efectiu el dia primer del mes següent).

imagen Inscripció en la borsa

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image 4. Llista Subsidiaria
An Adobe Acrobat file Llista subsidiaria_SALUT MENTAL_CAT_29052018Download Preceding File 115.82 KB 29-05-2018
explore subfolder image 3. Llista de mèrits i llista de exclosos
explore subfolder image 3.2 Definitiva Mèrits
An Adobe Acrobat file Diligència Resolució RECURSOS SALUT MENT_CATDownload Preceding File 94 KB 31-01-2018
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_merits_admesos_resolució_RECURSOS_ALFABETIC_SALUTMENTAL_CATDownload Preceding File 93.88 KB 31-01-2018
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_merits_admesos_resolució_RECURSOS_PUNTUACIO_SALUTMENTAL_CATDownload Preceding File 93.71 KB 31-01-2018
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_Exclosos_resolució_RECURSOS_sense_punts_SALUTMENTAL_CATDownload Preceding File 121.97 KB 31-01-2018
An Adobe Acrobat file Resolució Enfermeria Llista Def de Salut Mental CatDownload Preceding File 211.04 KB 17-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA__merits_exclosos_sense_punts_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 121.59 KB 17-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_merits_admesos_PUNTUACIO_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 93.63 KB 17-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista_DEFINITIVA_merits_admesos_ALFABETIC_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 93.64 KB 17-10-2017
An Adobe Acrobat file Model interposició recursDownload Preceding File 80.92 KB 17-10-2017
explore subfolder image 3.1 Provisional Mèrits
An Adobe Acrobat file Mod. sol.al·legacions (merits)Download Preceding File 81.12 KB 15-09-2017
An Adobe Acrobat file Resolució Prov Meritos CAT Download Preceding File 193.39 KB 15-09-2017
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_mèrits_admesos_ALFABETIC_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 85.39 KB 15-09-2017
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_mèrits_admesos_PUNTUACIÓ_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 85.26 KB 15-09-2017
An Adobe Acrobat file Llista_PROVISIONAL_merits_exclosos_sense_punts_SALUTMENTAL_ACU16_CATDownload Preceding File 127.87 KB 15-09-2017
explore subfolder image 2. Llista candidats que es sol·licita documentació
An Adobe Acrobat file Model de sol·licitud per presentar mèritsDownload Preceding File 59.72 KB 26-07-2017
An Adobe Acrobat file Llista_def_admes_present_doc_ENF_SALUT_MENTAL_CAT_25072017Download Preceding File 157.85 KB 26-07-2017
explore subfolder image 1. Llista admesos i exclosos
explore subfolder image 1.2 Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Llista_def_admes_ENF_SALUT_MENTAL_CAT_25072017Download Preceding File 133.62 KB 26-07-2017
An Adobe Acrobat file Llista_def_exclosos_ENF_SALUT_MENTAL_CAT_25072017Download Preceding File 135.21 KB 26-07-2017
An Adobe Acrobat file Resolucio Llista definitiva Admesos i Exclosos de Enf Salut Mental-CATDownload Preceding File 1.87 MB 26-07-2017
explore subfolder image 1.1 Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud al·legacions exclososDownload Preceding File 70.97 KB 30-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució PROV_adm i excls_Salut Mental CATDownload Preceding File 161.13 KB 30-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista_prov_admes_INF_SALUT MENTAL_CATDownload Preceding File 128.79 KB 30-06-2017
An Adobe Acrobat file Llista_prov_exclosos_INF_SALUT MENTAL_CATDownload Preceding File 61.09 KB 30-06-2017
explore subfolder image 0. Històric
explore subfolder image Tall 2014
explore subfolder image 3. Llista admesos i exclosos
explore subfolder image 3.2 Llistes provisionals
explore subfolder image 3.2.2 Admesos
An Adobe Acrobat file Llista provisional admesos (INFSM)Download Preceding File 1.27 MB 21-08-2014
explore subfolder image 3.2.1 Exclosos
An Adobe Acrobat file Llista provisional exclosos (INFSM)Download Preceding File 602.86 KB 21-08-2014
explore subfolder image 3.1 Llistes definitives
explore subfolder image 3.1.2 Admesos
An Adobe Acrobat file Llista definitiva admesos (ENFSM)Download Preceding File 1.5 MB 12-09-2014
explore subfolder image 3.1.1 Exclosos
An Adobe Acrobat file Llista definitiva exclosos (ENFSM)Download Preceding File 890.05 KB 12-09-2014
explore subfolder image 2. Llista candidats que es sol·licita documentació
An Adobe Acrobat file Llista de candidats a entregar els mèrits (INFSM)Download Preceding File 1.5 MB 16-09-2014
explore subfolder image 1. Barems
explore subfolder image 1.2 Llista provisional candidats baremats i llista complementaria
An Adobe Acrobat file Annex III a la llista provisional de mèrits Atenció primaria Menorca (INF_SM)Download Preceding File 27.14 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Annex II a la llista provisional de mèrits Atenció especialitzada Mallorca (INF_SM)Download Preceding File 29.2 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Annex I a la llista provisional de mèrits Atenció primaria Mallorca (INF_SM)Download Preceding File 29.02 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Annex IV a la llista provisional de mèrits Atenció especialitzada Menorca (INF_SM)Download Preceding File 27.48 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Model sol·licitud d'al·legacions a la llista provisional de mèrits (INF_SM)Download Preceding File 413.79 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Annex V a la llista provisional de mèrits Atenció primaria Eivissa i Formentera (INF_SM)Download Preceding File 27.37 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució llista provisional de mèrits (INF_SM)Download Preceding File 1.57 MB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Annex VI a la llista provisional de mèrits Atenció especialitzada Eivissa i Formentera (INF_SM)Download Preceding File 27.59 KB 01-06-2017
explore subfolder image 1.1 Llista definitiva candidats baremats i llista complementaria
An Adobe Acrobat file Llista definitiva mèrits resolució recursos (INF SM)Download Preceding File 55.43 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució correcció errors llista definitiva mèrits (INF_SM)Download Preceding File 211.61 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file Resolució llista definitiva de mèrits (INF_SM)Download Preceding File 919.05 KB 01-06-2017
An Adobe Acrobat file 3. Llista Subsidiaria (INF SALUT MENTAL) 30_06_2017Download Preceding File 144.69 KB 30-06-2017