Treballa amb nosaltres

Totes les borses de treball temporal del Servei de Salut

Dades Generals

Categoria: FEA Nefrologia

BOIB: núm. 174, de 20 de desembre de 2014

Publicats llistats provisionals d'admesos i exclosos: 05/02/2015

Publicat Resol·lució 24/05/2017 per la qual es declara deserta la convocatòria

mmm

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All

Novetats borsa de treball

icona iInfermer/infermeraCanvi als documentsPublicada llista subsidiaria de dia 17/07/2017
icona iInfermer/infermeraCanvi als documents Publicada correcció d'errors
icona iInfermer/infermera especialista en salut mentalCanvi als documentsLlista provisional d'admesos i exclosos
icona iInfermer/infermera especialista en salut mentalCanvi als documentsLlista Subsidiaria
icona iAuxiliar infermeriaCanvi als documentsLlista provisional de mérits
icona iInfermer/infermeraCanvi a l'estat del procésPublicada Llista definitiva