Dades generals

Procés: CONCURS - OPOSICIÒ 2008 - 2009 - 2010

Categoria: F.E.A. d'anatomia patològica

Places:

Presentació telemàtica d'instàncias

Data: Finalitzat

Tramitació telemàtica d'instàncies i consulta d'informació del seu

expedient personal pel Portal de l'Opositor/a: opoibsalut.caib.es

Pagament taxa telemàticamente: http://www.atib.es/ta/modelos

Instruccions: instruccionsopotelematics.pdf

Examen

Primer exercici :

Sector sanitari Ponent : 27 gener 2012 a les 12h, H. Son Espases aula 201

Sector sanitari Tramuntana: 27 gener 2012 a les 12h, H. Son Espases aula 204

Sector sanitari Menorca: 27 gener 2012 a les 12h, H. Mateu Orfila aula docència

Sector sanitari Eivissa: 27 gener 2012 a les 12h, H. Can Misses saló actes 2

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All
Fitxer Mida Temps
explore subfolder image 7. Adjudicació de places
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació de places sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 80.34 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació de places sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 62.65 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació de places sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 80.31 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Adjudicació de places sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 80.21 KB 27-04-2017
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició
explore subfolder image 6.1. Salut laboral
An Adobe Acrobat file Instruccions revisió salut laboral (ANAPAT)Download Preceding File 30.77 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Qüestionari de salutDownload Preceding File 285.37 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Citacions revisions servei de prevenció sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 50.48 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Citacions revisions servei de prevenció sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 49.74 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Citacions revisions servei de prevenció sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 50.94 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Citacions revisions servei de prevenció sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 53.52 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Aspirants superat concurs oposició sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 85.66 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Aspirants superat concurs oposició sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 84.29 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants superat concurs oposició sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 123.97 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants superat concurs oposició sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 87.67 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants superat concurs oposició sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 86.21 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista d'aspirants superat concurs oposició sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 86.6 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Aspirants superat concurs oposició sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 83.99 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Aspirants superat concurs oposició sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 84.27 KB 27-04-2017
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.4. Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Llista definitiva de mèrits sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 88.29 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva de mèrits sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 87.73 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva de mèrits sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 96.49 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Llista definitiva de mèrits sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 92.34 KB 27-04-2017
explore subfolder image 5.3. Llista provisional
explore subfolder image 5.3.1. Revisions mèrits provisionals
explore subfolder image 5.2. Autobarem
An Adobe Acrobat file Autobarem ANAPATDownload Preceding File 586.05 KB 27-04-2017
explore subfolder image 5.1. Diligències de publicació
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.2. Segon exercici
explore subfolder image 4.2.2. Notes
explore subfolder image 4.2.2.2. Definitives
An Adobe Acrobat file Notes definitives 2n. exercici sector sanitari Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 60.65 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 2n. exercici sector sanitari Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 60.82 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 2n. exercici sector sanitari Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 61.41 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 2n. exercici sector sanitari Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 62.58 KB 27-04-2017
explore subfolder image 4.2.2.1. Provisionals
An Adobe Acrobat file Notes provisionals 2n. exercici sector Tramuntana_ANAPATDownload Preceding File 70.15 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals 2n. exercici sector Eivissa_ANAPATDownload Preceding File 68.3 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals 2n. exercici sector Menorca_ANAPATDownload Preceding File 70.86 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals 2n. exercici sector Ponent_ANAPATDownload Preceding File 70.78 KB 27-04-2017
explore subfolder image 4.2.1. Distribució d'aules
explore subfolder image 4.1. Primer exercici
explore subfolder image 4.1.2. Notes provisionals
An Adobe Acrobat file Notes provisionals primer exercici i publicació data segon exercici sector sanitari PonentDownload Preceding File 89.18 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals primer exercici i publicació data segon exercici sector sanitari EivissaDownload Preceding File 84.61 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals primer exercici i publicació data segon exercici sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 88.36 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes provisionals primer exercici i publicació data segon exercici sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 89.83 KB 27-04-2017
explore subfolder image 4.1.2. Notes
explore subfolder image 4.1.2.2. Definitives
An Adobe Acrobat file Notes definitives 1er.exercici sector sanitari Menorca_ANAPATDownload Preceding File 62.7 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 1er.exercici sector sanitari Ponent_ANAPATDownload Preceding File 63.51 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 1er.exercici sector sanitari Eivissa_ANAPATDownload Preceding File 62.03 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Notes definitives 1er.exercici sector sanitari Tramuntana_ANAPATDownload Preceding File 61.73 KB 27-04-2017
explore subfolder image 4.1.2.1. Provisionals
explore subfolder image 4.1.1. Distribució d'aules i horaris
An Adobe Acrobat file Aspirants superat fase oposició sector Eivissa (ANAPAT)Download Preceding File 91.31 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Aspirants superat fase oposició sector Tramuntana (ANAPAT)Download Preceding File 91.7 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Aspirants superat fase oposició sector Menorca (ANAPAT)Download Preceding File 91.68 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Aspirants superat fase oposició sector Ponent (ANAPAT)Download Preceding File 91.19 KB 27-04-2017
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.2. Llistes definitives
An Adobe Acrobat file Boib Sector Sanitari PonentDownload Preceding File 18.81 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Boib Sector Sanitari EivissaDownload Preceding File 18.81 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Boib Sector Sanitari MenorcaDownload Preceding File 18.84 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Boib Sector Sanitari TramuntanaDownload Preceding File 18.99 KB 27-04-2017
explore subfolder image 3.1. Llistes provisionals
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 17.86 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari PonentDownload Preceding File 18.34 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 17.92 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 16.94 KB 27-04-2017
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file BOIB sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 16.83 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB sector sanitari PonentDownload Preceding File 17.94 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 16.9 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Sector sanitari EivissaDownload Preceding File 192.58 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Sector sanitari TramuntanaDownload Preceding File 196.72 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file BOIB sector sanitari EivissaDownload Preceding File 17.36 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Sector sanitari Ponent convocatòria 2008_2009Download Preceding File 206.49 KB 27-04-2017
An Adobe Acrobat file Sector sanitari MenorcaDownload Preceding File 184.42 KB 27-04-2017
explore subfolder image 1. Temari