Tot el Servei de Salut al teu abast

Troba tota la informació i els recursos que t'ofereix el Servei de Salut

Consells

 • Alimentació saludable

  Una alimentació saludable —juntament amb una activitat física adequada— és fonamental per gaudir...

 • Berenar saludable

  Esmorzar cada dia abans d’anar a escola ajuda a créixer, estar fort i tenir un bon estat físic;...

 • Només si és urgent

  A les Illes Balears disposam d'una xarxa d'atenció urgent distribuïda arreu del territori, que...

 • Vida activa

  Per promoure la salut, el benestar psicosocial i mantenir un pes adequat, heu de fer activitat...

APORTACIÓ FARMACÈUTICA SEGONS RENDA

El Servei de Salut de les Illes Balears aplica el nou model d’aportació farmacèutica del sistema nacional de salut, l’objectiu del qual és garantir la sostenibilitat i la continuïtat del sistema sanitari establint mecanismes que assegurin que els pacients només retiren els fàrmacs que realment necessitin.

Aquest canvi suposa aplicar-hi diferents percentatges de pagament dels medicaments segons dos criteris: la condició d’assegurat (actius i pensionistes) i el nivell de renda.

Aportació del usuaris

Supòsits

Actius

Pensionistes

-          Rendes d'integració social o pensions no contributives

-          Aturats de llarga durada i que han perdut el dret al subsidi d'atur

-          Persones afectades per una síndrome tòxica o una discapacitat en els supòsits contemplats en la seva normativa específica (*)

 

 

0 %

(TSI 001)

 

 

0 %

(TSI 001)

Tractaments derivats d'un accident de treball o una malaltia profesional

0 %

(ATEP)

 

Renda anual inferior a 18.000 €

40 %

(TSI 003)

10 %

(TSI 002)

Límit màxim de 8,23 € al mes

Renda anual entre 18.000 i 100.000 €

50 %

(TSI 004)

10 %

(TSI 002)

Límit màxim de 18,52 € al mes

Renda anual superior a 100.000 €

60 %

(TSI 005)

60 %

(TSI 005)

Límit màxim de 61,75 € al mes

Usuaris eximits de pagar els medicaments receptats:

 • Els que percebin una renda d’integració social.
 • Els que percebin una pensió no contributiva.
 • Els aturats de llarga durada i que hagin perdut el dret a subsidi d’atur.
 • Els que segueixin un tractament derivat d’un accident de treball o d’una malaltia professional.
 • Els que estiguin afectats per una síndrome tòxica o una discapacitat en els supòsits contemplats en la seva normativa específica. (*)

                    (*)  A les Illes Balears, l'exempció de l'aportació farmacèutica en els casos de pacients amb alguna discapacitad està regulada per la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, virtut de la qual cal complir aquests tres requisits:

 • No estar comprès en el camp d'aplicació del sistema de seguretat social per no treballar.
 • No tenir dret com a titular o beneficiari a les prestacions del sistema de seguretat social.
 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Usuaris actius

 • Els que tenguin una renda inferior a 18.000 €/any pagaran el 40 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenguin una renda entre 18.000 i 100.000 €/any pagaran el 50 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenguin una renda superior a 100.000 €/any pagaran el 60 % del preu dels fàrmacs.

Usuaris pensionistes

 • Els que tenguin una renda inferior a 18.000 €/any pagaran el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 8,23 € al mes.
 • Els que tenguin una renda entre 18.000 i 100.000 €/any pagaran el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 18,52 € al mes.
 • Els que tenguin una renda superior a 100.000 €/any pagaran el 60 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 61,75 € al mes.

Informació disponible per als usuaris

Fotografia de l'interior d'una farmàcia

 

El percentatge d’aportació farmacèutica s’obté creuant les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i l’Agència Tributària segons la declaració de l’IRPF de 2012.

Els usuaris poden consultar el percentatge d’aportació farmacèutica que els pertoca per dues vies:

 • Accedint al Portal del Pacient del Servei de Salut (porpac.ibsalut.es) i introduint-hi el número de la targeta sanitària (CIP) i la data de naixement. També es pot accedir amb un certificat electrònic.

En cas que un usuari detecti alguna inexactitud en les dades del nivell d’aportació, podrà adreçar-se al seu centre de salut per notificar-ho.

Mecanismes de reemborsament

En el cas dels pensionistes que hagin abonat una quantitat superior al límit establert per al seu nivell de renda, en un termini màxim de sis mesos el Servei de Salut els reemborsarà automàticament la quantia que excedeixi d’aquest límit.

Límits màxims per als usuaris pensionistes:

 • Renda inferior a 18.000 €/any               8,23 € al mes
 • Renda entre 18.000 i 100.000 €/any     18,52 € al mes
 • Renda superior a 100.000 €/any           61,75 € al mes

Si la prescripció dels medicaments s’ha fet amb el sistema de recepta electrònica, el reemborsament s’efectuarà per mitjà d’una transferència bancària al compte on es cobra la pensió de jubilació.

Si la prescripció dels medicaments s’ha fet per mitjà de receptes emplenades manualment, caldrà sol•licitar el reemborsament personalment al Servei de Salut.