Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 177 IQ planificades per avui.
  • 302 Altes hospitalització ahir.
  • 895 Urgències ateses ahir.
  • 10.116 Consultes externes planificades per avui.
  • 29.726 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 382 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 873 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang