Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 259 IQ planificades per avui.
  • 281 Altes hospitalització ahir.
  • 1.436 Urgències ateses ahir.
  • 11.555 Consultes externes planificades per avui.
  • 31.135 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 567 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 1.153 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang