Logo ASEF

UHD

La Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHD) de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera està servint de model per a l'Hospital de Manacor en la seva pròxima posada en marxa. Professionals de l'hospital de Manacor estan rotant per l'UHD de Can Misses per extrapolar el sistema eivissenc a la seva localitat. Les infermeres Mª José Gutierrez Arana i Margalida Vicens Sureda han passat tres dies amb els professionals de l'UHD observant i acompanyant els metges i infermeres a les seves sortides a domicili.

Personal del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor (DUEs i facultatius) es van a formar en diferents àrees de salut (entre elles, la d'Eivissa i Formentera) amb l'objectiu de crear una nova Unitat d'Hospitalització a l'Hospital de Manacor. Segons Mª José Gutierrez i Margalida Vicens “han triat l'UHD de Can Misses per la similitud quant a la dimensió d'hospital i la zona geogràfica, ja que la zona de cobertura és principalment rural”.

Llegeix més: L'Hospital de Manacor s'inspira en el model d'Unitat d'Hospitalització a Domicili de Can Misses

TAC HFOR

L'Hospital de Formentera ha hagut de reformar la sala de Radiologia per instal·lar el TAC, un tomògraf d'última generació de 16 talls, que entre les seves principals novetats presenta un sistema de reconstrucció avançada que a més de millorar la qualitat d'imatge garanteix una reducció de la radiació fins un 70%, així mateix compta amb eines de control de dosi DoseCheck, modulació de dosi per a òrgans sensibles, i un sistema d'estalvi d'energia dissenyat per reduir el consum en més del 62% en comparació amb les tecnologies prèvies.

L'estimació de les obres d'adequació de l'espai, que van començar el passat 7 de febrer, era de tres mesos, encara que, com que s'han anticipat tant l'execució com l'arribada del TAC, es preveu que la instal·lació del TAC es realitzi en els propers dies, la formació als tècnics comenci la setmana del 9 d'abril i es prolongui al llarg d'un mes. Una vegada finalitzat el període de formació, es preveu que el TAC pugui ser operatiu el maig.

S'ha ampliat la superfície del servei de Radiologia en 32 m2 per donar cabuda al nou aparell — ha passat de 110 m2 a 142 m2—. La nova sala que acollirà el TAC disposarà de prop de 60 m2 i comptarà amb dos accessos diferenciats per a pacients hospitalitzats i ambulatoris.

L'import de licitació va ser de 495.374 € (IVA inclòs), però finalment es va adjudicar per 321.860 € (IVA inclòs) i contempla, a més de l'adquisició del TAC, les obres d'adequació de l'espai i el manteniment integral durant dos anys.

La convocatòria per a aquest concurs es va publicar el 15 de setembre al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i va comptar amb la participació de quatre empreses, Toshiba, Philipps, Siemens i General Electric que finalment ha estat l'adjudicatària.

El director de l'Hospital de Formentera ha manifestat, “estam molt satisfets de l'arribada del TAC i del ritme de les obres que han permès anticipar els temps estimats d'obra.”

Carmen Santos, directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la seva part destaca “les possibilitats d'autonomia que oferirà el nou TAC a l'Hospital de Formentera i que permetrà millorar la capacitat diagnòstica i augmentar la cartera de serveis del centre formenterenc”.

Vehicles SUAP

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha renovat la flota de vehicles del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP). La consellera de Salut ha presentat la nova flota, amb la qual es cobreix l’atenció urgent domiciliària dels centres de salut que disposen d’aquest servei (CS Vila, CS Sant Antoni i CS Santa Eulària).

A començament d’any es varen adquirir tres nous vehicles, de tipus híbrid atès el compromís de l’Administració amb el medi ambient. En conseqüència, els vehicles que prestaven servei als SUAP han passat a formar part dels serveis extrahospitalaris per a l’atenció domiciliària de la Unitat d’Hospitalització a Domicili i de la Unitat de Cures Pal·liatives.

Opera retina

El Servei de Salut de les Illes Balears ha ampliat la cartera de serveis de l’Hospital Can Misses amb la implementació d’una nova intervenció quirúrgica: la cirurgia de vitri/retina, una de les operacions amb més complexitat en l’especialitat d’oftalmologia i fins ara el motiu de principal derivació a l’Hospital Universitari Son Espases. S’estima que d’ara endavant s’evitaran devers 220 trasllats l’any a l’hospital de referència.

Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Patricia Gómez, que —acompanyada pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster; per la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Carmen Santos, i pel cap del Servei d’Oftalmologia, Javier Fernández— ha presentat a l’Hospital Can Misses aquesta nova intervenció, que a més d’evitar un gran nombre de desplaçaments oferirà més qualitat assistencial als pacients d’Eivissa i de Formentera.

Llegeix més: Els ciutadans d'Eivissa i Formentera ja es poden beneficiar del nou servei de cirurgia de retina...